A linkre kattintva ingyen hívható a lelki elsősegélyszolgálat. Ingyen, névtelenül, éjjel-nappal segítenek. egy vízben elmerül ember keze.

Buza Domonkos

Buza Domonkos magyaráz az interjún az irodájában

Szakmai tapasztalatok

Egyéni pszichoterápia és csoport(pszicho)terápia, fejlesztő tréning és csoportvezetés,
szupervízió, szervezetfejlesztésés stábépítés területén 35 éves gyakorlat.

Tanulmányok

 • Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem – diplomás szupervízor 1998
 • Orvostovábbképző Intézet – klinikai szakpszichológus 1996
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Pszichológia szak – klinikai pszichológus – 1974
 • Munkapszichológus – 1974
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Könyvtár szak – 1969
 • Orosz nyelv és irodalom szakos tanár 1969
 • A Bécsi Viktor Frankl Intézet és a Német Logoterápiai és Egzisztenciaanalízis Társaság- logoterapeuta minősítés – 2003
 • Módszerspecifikus pszichoterápiás képzések

Publikációk

 • A csoport, mint a telefonszolgálatok szerveződésének és működésének funkcionális kerete. In: Az első magyarországi lelkisegély-telefonszolgálat… Debrecen, 1986, Lelkisegély telefonszolgálatok Munkaközössége. 27-32.pp.
 • A budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat adatfelvételi rendszerének vizsgálata. Budapest, 1988. Px Kft. 26+18 pp.
 • A budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (ÉLET 229-600) adatfelvételi rendszerének vizsgálata. = Végeken, 3. évf. 1992/1. 5-20.pp.
 • A stressz és a krízis. Oktatói segédanyag. Prevenció az iskolában. Budapest, 1994, UNICRI. 58 p.
 • A stressz és a krízis. In: A meghallgatás feltételeiről. Budapest, 2002, ÉLET Alapítvány – LESZ; 53-88.pp. (Találkozások, 2)
 • „Wer ein Warum zu Leben hat, erträgt fast jedes Wie. (Nietsche)”. – Akinek van miértje, majd minden hogyant kibír. =Joy of Living. to XVI. International IFOTES Congress. 10-14. July 2003, Ljubljana.
 • A magyar lelki elsősegély telefonszolgálatok. =Addiktológia, 2004. 4. sz. 25-48. pp.
 • Családon belüli erőszak elleni kampány. A lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása. Budapest, 2004, LESZ. 57 + 18 p; 53 tábla.
 • A kiszolgáltatott személyiség. In: Tihanyi kalendárium 2004. Tihany, 2005, Tihanyi Bencés Apátság. 99-105. pp.
 • Krízismegelőzés, lelki segítségnyújtás. A lelki elsősegély telefonszolgálatok szerepe a depresszió elleni kampányban. In: European Alliance Against Depression – Magyar Szövetség a Depreszió Ellen 2006.
 • Buza Domonkosné: Az öngyilkosság-megelőzés szempontjai. = Társadalmi beilleszkedési zavarok. Bull. V. 1985. MTA. 119-154. pp.
 • Engländer Tibor et al.: A korszerű technológiák bevezetésével kapcsolatos egészségi kockázat társadalmi kezelése. Elemző tanulmány. Budapest, 1984. OMFB. 185 p.
 • Kopp Mária: Magyarország mentálhigiénés műhelyeinek térképe. = Végeken, 1992. 3. évf. 4. 33-43.pp.

Szakmai, tudományos tevékenység:

35 éve, s jelenleg is dolgozom a lelki elsősegély telefonszolgálatok mozgalmában, különböző tisztségekben. Számos szolgálat elindításában, a stábok kiképzésében és karbantartásában, szupervíziójában részt vettem.

Voltam könyvtáros (1968/1993 között – Külügyminisztérium Könyvtára, OSZK KMK, Gorkij Könyvtár; Egészségügyi Minisztérium Szakkönyvtára; 17 évet könyvtárigazgató az OTKI Egészségügyi Főiskolai Karán); gyámos a XIII kerületben (1972/1975). Dolgoztam, képzéseket vezetek és szervezek a szociális munka és a mentálhigiéné különböző területein (nevelési tanácsadók, családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok – Budapesten és vidéken), szupervíziós tevékenységet folytattam/folytatok (Magyar Vöröskereszt, családsegítők, szociális intézmények); részt vettem/veszek különböző felsőoktatási intézmények (ELTE, SOTE, OTKI, Bárczi Gusztáv GYPTKF; ZSKTKF; EVJTKF; PPKE, KGE) oktató munkájában.

1986-1989 között részt vettem – az OMFB -TRANSZINNOV/ kockázat munkacsoport keretében – a rendszerváltozást megelőző társadalombiztosítási reform kidolgozásában.

1992-1997 között a ZSKTF kihelyezett tagozataként működő 3 éves posztgraduális szociális képzést irányítottam, szerveztem éstanítottam.

1997-2006 között a (Szociális és Munkaügyi Minisztérium mellett működő) Szociális Tanács, majd a Szociálpolitikai Tanács tagja.

2004 óta a Magyar Szövetség a Depresszió Ellen – az European Alliance Against Depression tagja – koordinátora vagyok.

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség (MAMESZ) és a Végeken Alapítvány elnöke vagyok; tagja a Magyar Katolikus Családfórumnak, a Kiút Veled Egyesületnek; Katolikus Pszichológusok Baráti Körének; Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE), a Magyar Pszichofiziológia és Egészséglélektani Társaságnak; a Magyar Csoportpszichoterápiás Egyesületnek, a Logoterápiás ésEgzisztenciálanalitikus Egyesületnek (LEA) és az ÉLET Mentálhigiénés Egyesületnek. Tagja a Szociális Munka és a Mentálhigiéné és Pszichoszomatika folyóiratok szerkesztőségének.

Tisztségeimet és évtizedes tapasztalataimat a szakmai, szakmapolitikai fórumokon a elsősorban a mentálhigiéné előmozdítása érdekében használom.

2005-ben – megkaptam a Pro Familiis díjat (IcsSzeM), 2006-ban – életműre – a Pannon Példakép díjat.

 

Interjú Buza Domonkossal a Pannon Példakép díj kapcsán